Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Kultúra •
2023. sep. 13

Pozvánka na literárny večer s Rozáliou Czafik

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho Vás 14. septembra o 18.00 hod. srdečne pozýva na literárne stretnutie s Rozáliou Czafik, ktorá čitateľom predstaví svoju najnovšiu knižku s názvom Mesél a nagyi. Amire már csak én emlékszem. Rozália Czafik sa narodila v roku 1931 v Dobrohošti,...
- Správa •
2023. sep. 13

Od piatka: zber šatstva v réžii Červeného kríža

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža organizuje od 15. do 30. septembra zber šatstva, topánok a hračiek. Odovzdať ich môžete každý piatok v čase os 17.00 do 20.00 hod. a každú sobotu, od 9.00 do 12.00 hod. v kancelárii miestneho spolku SČK, v bývalej budove Daňového úradu,...
- Správa •
2023. sep. 13

Separačné dvory budú otvorené aj 15. septembra

Prevádzkovateľ mestských separačných dvorov na Rybárskej ulici a v mestskej časti Mliečno, spol. Area Šamorín, s.r.o. oznamuje, že obe zariadenia budú otvorené aj počas nadchádzajúceho štátneho sviatku, 15. septembra a to v čase od 8.00 do 15.00 hod. Služby mestských separačných...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 4698/2023 Lokalita: Mliečňanská ulica, parc. č.: 1562/1, 1563  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 07.08.2023 Žiadateľ: Zuza...
5 nájdených
Skip to content