Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 549/2024 Lokalita: Hrnčiarska ulica, parc. č.: 2149  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 07.02.2024 Žiadateľ: Horváthová Kitti, Lipová 1,...
- Správa •
2024. feb. 08

Projekt na záchranu najstarších ovocných stromov v Šamoríne

Staré hrušky v aleji pri Bučuháze sú pravdepodobne najstaršími ovocnými stromami na verejnom priestranstve v Šamoríne, ich predpokladaný vek je 80 rokov. Z kedysi súvislého stromoradia ostalo zachovaných už len 43 stromov, štyri z nich sú však v kritickom stave. Vďaka...
- Správa •
2024. feb. 08

Pomôžte, aby sme mohli pomáhať! Výzva OZ Pro Humana

Občianske združenie Pro Humana, ktorej založenie iniciovala v roku 2020 Edita Bauer, funguje v Šamoríne už tri roky. Podporuje obyvateľov, ktorí sa dostali do ťažkej situácie a seniorov žijúcich pod hranicou chudoby. Aj vďaka poukázaniu podielu daní z príjmov fyzických osô...
4 nájdených
Skip to content