Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 712/2024 Lokalita: Priemyselná ulica, parc. č.: 946/8  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 16.02.2024 Žiadateľ: Ing. Kašša Mila...
- Kultúra •
2024. feb. 26

Csemadok bilancoval vlaňajší rok

V nedeľu 25. februára sa v divadelnej sále MsKS uskutočnila výročná členská schôdza miestnej organizácie Csemadoku v Šamoríne, ktorá v roku 2024 oslávi 75. výročie svojho vzniku. Prítomných privítal podpredseda MO Péter Varju, následne predsedníčka Ilona Pirk zhodnotila udalosti...
- Správa •
2024. feb. 26

Nominovať osobnosti na Ceny mesta Šamorín môžete do konca februára

Samospráva Mesta Šamorín od roku 2016 pravidelne udeľuje ocenenia osobám a organizáciám, ktoré sa svojou prácou do značnej miery pričinili o rozvoj mesta. Odovzdávanie cien sa uskutoční v apríli, ku Dňu Mesta Šamorín. Nominácie môžu podať obyvatelia i organizácie a ...
- Správa •
2024. feb. 26

Na podanie žiadostí o dotácie pre šport, kultúru a sociálnu činnosť môžete podať do 11. marca

Oznamujeme záujemcom o dotáciu v oblasti športu, kultúry a sociálnej činnosti, že svoje žiadosti o dotáciu na rok 2024 môžu podať na Mestskom úrade Šamorín do 11. marca 2024 (vrátane). Výzvu na predkladanie žiadostí a tlačivo nájdete tu. Žiadame uchádzačov a dotáciu, aby si...
- Šport •
2024. feb. 26

Zápasenie, šerm, basketbal

Aj počas minulého víkendu mali šamorínski športovci bohatý program. Súťažili doma, ako aj na európskom šampionáte. Šermiari absolvovali na majstrovstvách Európy kadetov v Neapole súťaž družstiev. Dámy (Rebeka Forgách, Martina Pošvancová, Nina Forgách) skončili na ôsmej priečke....
5 nájdených
Skip to content