Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 807/2022 Lokalita: Bratislavská cesta, parc. č.: 143/1  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 07.02.2022 Žiadateľ: WARGAS s.r.o., so sídlom...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 671/2022 Lokalita: Obec Mierovo, parc. č.: 89/1, 89/6, 89/7, 88/30, 88/31, 289/2, 406  k.ú. Mierovo Dátum podania žiadosti : 11.02.202...

Predkladáme materiály z web ÚVZ SR z 5. týždňa 2022

v súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe predkladáme materiály z web ÚVZ SR z 5. týždňa 2022 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 10 (uverejnená 31.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie...
887 nájdených
Skip to content