Čas: 2011.03.10. Miesto konania: Šamorín, MsKS, Organizátor: Komisia športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Šamoríne