Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

V sobotu: X. veľké jarné upratovanie!

2017. apr. 27

Veľké jarné upratovanie, ktoré bolo minulý týždeň odročené kvôli nepriaznivému počasiu, sa koná túto sobotu, 29. apríla. Program podujatia sa nemení, organizátori očakávajú každého občana mesta, ktorému záleží na čistom a bezodpadovom životnom prostredí, na 9:00 hodinu pri vstupných bránach základných škôl mesta.

Dobrovoľnícka akcia bude zameraná na zber odpadov pri cestách „Négyeseki“ a „Ötösöki”, pri starej Hrušovskej ceste, pri brehu zdrže a priesakového kanála smerom na Čilistov a v okolí rybníka v Mliečne. Počas predchádzajúcich deviatich ročníkov sa akcie zúčastnilo približne tisíc obyvateľov mesta; množstvo pozbieraného odpadu predstavovalo 14 až 28 metrov kubických ročne.

O odpadové vrecia, ochranné rukavice a o odvoz smeti, ako aj o občerstvenie a kotlíkový guláš sa postarajú organizátori.

Skip to content