Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Výsadba stromov pri cintoríne v mestskej časti Bučuháza

2017. nov. 16

Pracovníci mestskej spoločnosti Area Šamorín, s. r. o. včera vysadili v mestskej časti Šamorín-Bučuháza, v okolí tamojšieho cintorína 35 sadeníc lipy malolistej. Ku výsadbe došlo po tom, čo členovia mládežníckej organizácie Via Nova – Új Út Somorja v druhej polovici minulého roka sa obrátili na Mestský úrad v Šamoríne so žiadosťou o vytýčenie hraníc objektu a o revitalizáciu zelene.
Znovuobjavenie starého cintorína medzi hlavnou cestou I/63 a mestskou časťou Bučuháza sa taktiež spája s vyššie uvedenou organizáciou. Cintorín sa nepoužíva takmer 30-40 rokov, jeho územie bolo zarastené, niektoré náhrobné kamene boli vyvrátené. Členovia organizácie sa ujali asanácie areálu (články o týchto aktivitách v maďarskom jazyku nájdete tutu).
Spoločnosť Area Šamorín, s. r. o. pokračuje v najbližších dňoch vo výsadbe stromov na Školskej ulici a na Pomlejskej ceste, kde v uplynulých mesiacoch bolo niekoľko stromov zničených víchricami. Ku výsadbe dôjde aj na Bratislavskej ceste, kde vandali vyrúbali a sčasti odviezli strom s priemerom kmeňa okolo 20-30 centimetrov.

Skip to content