Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Odštartoval projekt Moderné kláštory

2018. mar. 01

V budove Benediktínskeho gymnázia Gergelya Czuczora v Győri včera, 28. februára 2018 sa konala úvodná konferencia medzinárodného projektu Moderné kláštory – Modern kolostorok (projekt č. SKHU/1601/1.1/030), v rámci ktorého dôjde aj k obnoveniu budovy Koruny v Šamoríne.
Konferenciu otvoril prior Kelemen Sárai-Szabó, ktorý vyzdvihol, že realizáciou projektu zameraného na obnovu Benediktínskeho prepošstva Svätého Móra v Győri a budovy Koruny získajú obe mestá vzácne priestory, ktoré v minulosti boli vytvorené pre vzdelávanie. „Tieto zariadenia nikdy neboli samoúčelné a nebude samoúčelná ani ich obnova; slúžili spoločnosti, komunite a ľuďom, ktorý mali záujem o spoznanie a nadobudnutie nových poznatkov“ – povedal. Primátor Šamorína Gabriel Bárdos uviedol, že obnovením budovy Koruny sa vytvorí nový priestor pre spoločensko-kultúrne podujatia v meste, rekonštrukcia tejto budovy je vlastne naplnením snov mnohých obyvateľov mesta. Konferencie sa zúčastnil aj štátny tajomník vlády a poslanec maďarského parlamentu Róbert Balázs Simon, ktorý podčiarkol význam tohto projektu v budovaní cezhraničných vzťahov a ďalšie dotácie, ktoré boli poskytnuté benediktínskemu prepošstvu v Győri.
Počas konferencie zo strany nášho mesta odprezentovali projektoví manažéri Lea Fašangová a Tamás Szerda spoločné aktivity projektu a prínos obnovy paulánskeho kláštora pre Šamorín, kým Balázs Most, projektový manažér Benediktínskeho prepošstva Svätého Móra v Győri oboznámil prítomných so zámermi obnovy múzejnej lekárne a refektória. Úvodná konferencia bola ukončená návštevou týchto miestností, v ktorých aj v súčasnosti prebiehajú rozsiahle reštauračné práce barokových nástenných malieb a reliéfov.
Projekt Moderné kláštory, v rámci ktorého bude preinvestovaná na obnovu budovy koruny suma vo výške 1.007.131,12 €, potrvá do 31. októbra 2019. Vďaka tomu vznikne v centre Šamorína reprezentatívne stredisko pre kultúrne a spoločenské aktivity, ako aj pre rozvoj turizmu v meste.

Skip to content