Pozývame Vás na prednášku BRÁŇ SA! Obrana jedinca voči útočníkom. Prednášateľ: Tibor Sklut, špecialista sebaobrany Témy prednášky: reálna sebaobrana pre všetkých, prevencia, útek, obrana-útek, aktívna obrana, použitie predmetov v rámci sebaobrany, úspešné techniky prežitia – skutočné príbehy. Pozývame všetkých pre ktorých nie je ľahostajná osobná bezpečnosť ako aj bezpečnosť svojich najbližších! Účasť je bezplatná. Na konci prednášky účastníci dostanú videom sebaobrany.