Beseda s prekladateľkou Renátou  Deákovou v réžii Klubu slovenských čitateľov pri Mestskej knižnici Zsigmona Zalabaiho Renáta Deáková (1968) sa narodila v Bratislave. Po ukončení gymnázia v Šamoríne (1982 – 1986) pôsobila v prešovskom Divadle Jonáša Záborského. V roku 1995 absolvovala slovenský jazyk a literatúru v kombinácii s hungaristikou na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu pôsobila na Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave a obhájila titul PhD. z odboru literárna veda. V rokoch 2001 až 2002 pôsobila ako PR manager vo vydavateľstve Kalligram, potom ako prekladateľka na voľnej nohe. V roku 2006 založila občianske združenie Mona Sentimental, ktoré sa zameriava na propagáciu slovenskej literatúry a umenia v zahraničí. Získala rôzne štipendiá v zahraničí a je držiteľkou niekoľkých prestížnych prekladateľských cien. V roku 1999 vyšiel jej prvý veľký a úspešný preklad románu Pála Závadu Jadvigin vankúšik, postupne preložila diela Alfonza Talamona, Pétera Esterházyho či Pétera Zilahyho a viacero divadelných hier, ktoré sa hrali v slovenských divadlách. Zostavila antológiu súčasnej maďarskej poviedky Podsvätie – Hung(a)ry kitchen, spolupracuje s viacerými kultúrnymi periodikami doma i v zahraničí. Spolupracovala aj na projektoch s názvom Babelmatrix.org a Visegrad Magic Cube, ktoré predstavujú na webe diela európskych autorov v prekladoch rôznych jazykov. Zdroj: kultura.sme