Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Aglomerácia Šamorín

V najbližších dňoch sa na území Šamorína začne investícia „Aglomerácia Šamorín“, čo zahŕňa výstavbu chýbajúcej vodovodnej a kanalizačnej siete. Týka sa to hlavne ulíc Hrnčiarskej a Cintorínskej. Vyplývajúc z tejto skutočnosti dôjde k tejto oblasti k uzavretiu časti...

Oznámenie o dražbe 2-izbového bytu

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šamorín, ktorá sa uskutoční dňa 30. 10. 2007 o 10,00 hod. na Mestskom úrade v Šamoríne, v zasadacej miestnosti, II. poschodie, č. dv. l. Viacej:...

Výberové konanie

Primátor Mesta Šamorín v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie odborného referenta spoločného obecného úradu – stavebný úrad ďalej vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho...

Verejná súťaž

Mesto Šamorín vyhlasuje verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie a zástavbu pozemku p.č 1921/58 KÚ Šamorín a na uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie a zástavbu pozemku p.č 1921/57 KÚ Šamorín. Bližšie informácie pod sekciou „Vere...

Na križovatke pred kultúrnym domom sa zmenilo cestné značenie

Na križovatke pred kultúrnym domom sa zmenilo cestné značenie. O tom hovorí primátor mesta Károly Domsitz...
149 nájdených