Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

V rozpočte mesta na rok 2019 pre oblasť športu je určená finančná čiastka v „Bežných transferoch športovcov“ vo výške 115.000,- EUR. Táto suma je taká istá, aká bola pred rokom.

Športové kluby, tak ako už aj predošle roky, boli obvyklým spôsobom rozdelené do troch kategórií. 

Do I. kategórie patria športové kluby zaoberajúce sa s mládežou so zaregistrovanými športovcami, ktoré fungujú v meste Šamorín min. 25 a viac rokov. Medzi nimi sa rozdelia finančné prostriedky v hodnote 94.000,- EUR.

Do II. kategórie patria tie športové kluby, ktoré v meste pôsobia viac ako 5 rokov, ale menej ako 25 rokov. Pre II. kategóriu odporúčajú členovia komisie rozdeliť 15.000,- EUR.

Pre III. kat. odporúčajú členovia komisie rozdeliť 6.000,- EUR. Do tejto skupiny boli zaradené mimo iné aj Stolnotenisový klub Šamorín a TJ Mliečno.

Mesto vo svojom rozpočte vyhradil pre mládež v rozpočtovej kapitole „Transfery pre mládež“ finančnú čiastku 7.000,- EUR. Následne členovia komisie sa jednoznačne rozhodli nerozdeliť všetkých 7.000,- EUR, aby mohli počas roka niektoré mládežnícke podujatia podporiť bez toho, aby museli upravovať rozpočet mesta. 

Download (XLS, 32KB)

 

Zúčtovanie dotácie športové kluby na rok 2018

Download (PDF, 13.02MB)