Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zmena miesta ihriska s umelou trávou

2019. apr. 05

Samospráva nášho mesta dlho uvažovala nad iniciatívou futbalového klubu ŠTK postaviť na štadióne ihrisko s umelým trávnikom. Najväčším problémom bolo umiestnenie ihriska. Ihrisko bude zabezpečovať adekvátne podmienky na tréning pre dvesto detí a mladistvých, no bolo potrebné prihliadať aj na aspekty ochrany životného prostredia. Ako sme už informovali, vedenie šamorínskeho futbalového klubu STK už od roku 2015 rokovalo so športovým komplexom x-bionic® sphere, no rokovania boli neúspešné. Následne sa uvažovalo o troch variantoch, v zmysle ktorých malo byť ihrisko s umelým trávnikom na ploche medzi súčasným a starým futbalovým ihriskom, na mieste starého futbalového ihriska, alebo za vetrolamom.
V prvom prípade by bolo potrebné predmetnú plochu odkúpiť od súkromnej osoby, respektíve od Slovenského pozemkového fondu. Hoci spomínaný majiteľ časti pozemku bol naklonený dohode, kompetentní, poznajúc náročné vybavovanie agendy v Slovenskom pozemkovom fonde, ktoré si môže vyžiadať roky, túto možnosť odmietli. Hrozilo aj to, že počas zemných prác – z plochy starého ihriska by bolo potrebné odstrániť okolo 40-centimetrovú vrstvu zeminy – by sa poškodila koreňová sústava susedných dvestoročných dubov.
Druhý variant rátal s výrubom vetrolamu za starým futbalovým ihriskom. Samospráva okrem iných v tejto veci rokovala s kompetentnými štátnymi orgánmi a zástupcami občianskych organizácií, ktorí k tomu dali svoj predbežný súhlas s podmienkou, že mesto v rovnakej oblasti namiesto vyrúbaných stromov vysadí tristo sadeníc.
V prípade plochy za vetrolamom, ktorá v územnom pláne figuruje ako plocha pre zeleň, lesoparky, parky a menšie ihriská, musí o vyňatie z pôdneho fondu požiadať samospráva. Ak sa tak stane, výstavba sa začne po povoľovacom konaní. Toto riešenie podporil širší okruh ľudí.
Vedenie nášho mesta v januári 2019 vykonala komplexnú analýzu tejto oblasti, ktorá sa dokončila v marci. Na základe nej vedenie mesta dospelo k záveru, že ihrisko s umelým trávnikom sa postaví za pásmom lesa na poli. Odzrkadľuje to aj stanovisko primátora nášho mesta zo začiatku februára, v ktorom konštatoval: výrub stromov v Pomlé – nie, ihrisko s umelým trávnikom – áno.
„K tomuto kroku sme dospeli po zvážení viacerých aspektov,“ povedal Csaba Orosz na margo plánu. „Takto sa zachová aj spomínaný pás lesa a predíde sa tomu, aby sa poškodili korene dvestoročných dubov. Myslím si, že týmto sa rieši aj petícia, ktorú skupina občanov iniciovala proti výrubu stromov v dotknutej oblasti. Nasledujúci krok bude príprava projektovej dokumentácie ihriska s umelým trávnikom, rokovania s kompetentnými orgánmi a začatie povoľovacieho konania. Chcem podčiarknuť, že financovanie projektu je zatiaľ otvorené, podľa našich plánov by sa uskutočnilo z projektových a grantových zdrojov. Kým nie je k dispozícii sto percent potrebnej sumy, výstavba sa nezačne.“
Plánované futbalové ihrisko s umelým trávnikom bude štvrtým ihriskom športového komplexu STK. Jeho výstavbou mesto získa športovisko, ktoré nebude slúžiť len futbalovému klubu, ale aj iným športovým a voľnočasovým aktivitám.

Skip to content