Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Trnavský samosprávny kraj podporil dva projekty MŠ Veterná

2018. nov. 14

Vedenie MŠ Veterná v spolupráci s pracovníkmi mestského úradu vypracovali dva projekty, ktoré získali finančnú podporu Trnavského samosprávneho kraja. Projekt „Zdravé deti – zdravá budúcnosť“ získala 600 a projekt „Bezpečne na cestách“ získal 500 od vedenia TTSK.
Hlavným zámerom projektu „Zdravé deti- zdravá budúcnosť“ bola ukázať deťom dôležitosť zdravého životného štýlu a zdravého
stravovania, ako aj zásady stravovania našich predkov v našom regióne.
V rámci projektu bol organizovaný pre deti MŠ výlet do Tomášikova, kde mali interaktívne prednášky o spôsobe prípravy múk a prehliadku mlynu. Po návrate z výletu sa uskutočnilo z rôznych typov múky spoločné pečenie a prípravu rôznych múčnych jedál. V nadväznosti na túto tematiku bolo deťom objednaná divadelné predstavenie.
Zámero
m projektu „Bezpečne na cestách“ je zorganizovanie pre deti MŠ celodenný edukačný tréning, na ktorom budú spolupracovať s učiteľkami aj mestský policajti. V rámci projektu boli zakúpené pre materskú školu nové bicykle pre deti a farby na asfalt, pomocou ktorej vytvoria na dvore MŠ dopravné ihrisko.

 

 

Skip to content